James bond cda

Jego moralność jest dosyć szczególna. Lubi przekraczać granice, burzyć tabu, sprzeciwiać się ustalonemu porządkowi. Przestrzega praw, gdy są to jego prawa. Dziecko urodzone pod znakiem Szczura nie sprawia kłopotów, ale pod jednym warunkiem: należy mu stworzyć ramy, w których czuje się bezpieczne, pozostawiając mu przy tym swobodę w zdobywaniu własnych doświadczeń. Dziecko Szczur potrzebuje dużo miłości nigdy się zresztą tej potrzeby nie wyzbędzie. Liczy się dla niego szczerość i pełnia miłości. Będzie równie szczęśliwe w drewnianej chatce, jak i w luksusowym apartamencie, jeżeli tylko rodzice czuwać będą nad jego rozwojem intelektualnym i otoczą go troskliwą czułą opieką. Taka atmosfera jest zresztą najlepszym sposobem, aby rozbroić agresywność dziecka spod znaku Szczura, a w każdym razie aby nieco ją utemperować.