Tag Archives: jak dbać o storczyki po przekwitnięciu

Milowicz development opinie

Dzieciństwo i młodość Szczura będą się toczyły bez problemów. Przeżyje je beztrosko, w radości odkrywania, jeśli pominiemy kwestię jego dojrzałości płciowej, gdyż znak ten jest pod silnym wpływem seksu. Wiek dojrzały już bardziej skomplikowany: Szczur zmuszony do walki
o pieniądze, znajdzie się raz pod wozem, raz na wozie. Skrajny, gdy idzie o sprawy uczuciowe. W tym burzliwym okresie będzie mu trudno opierać się pokusom i nie podejmować brutalnych często decyzji. Starość Szczura spokojna. Musi umieć ją wykorzystać, aby wyzwolić się z agresywności, zachłanności i uznać wreszcie swoją przynależność do grupy, do środowiska, do uwarunkowań historycznych i społecznych.